Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Styrearbeid

Arbeidsområder i styret

  • Styreleder er møteleder for styret og avtalepart med samarbeidspartnere. Følger opp at søknader blir sendt.
  • Medlemsansvarlig har kommunikasjon med foreldre og elever om medlemskapet og faste øvelser. Vedlikeholder venteliste og kontaktperson for nye medlemmer.
  • Arrangementsansvarlig anskaffelse av lokaler, engasjement av musikere/instruktører og kommunikasjon med medlemmene. I praksis ofte delt mellom styreleder og medlemssansvarlig.
  • Instrumentansvarlig har ansvar for instrumentrom, utlån og vedlikehold på instrumenter. Kontaktperson for elever og lærere om instrument.
  • Økonomiansvarlig sender regninger for medlemskontingent og betaler regninger. Kontaktperson ovenfor bank og økonomisystem.

Styret fordeler ansvarsområdene seg imellom. Det finnes egne håndbøker og sjekklister for styrearbeid, økonomi og medlemmer.

Digitale verktøy

Vi bruker enkelte digitale verktøy for å gjøre styrearbeid og samarbeid lettere. For kommunikasjon med medlemmer og påmelding til arrangement bruker vi Spond. For administrasjon har vi som frivillig organisasjon gratis e-post og møterom fra Google og kontorprogrammer fra Microsoft Office 365, (Word, Excel, OneDrive, Teams, OneNote m.fl.). I tillegg har vi nettsiden sagenestrykeorkester.no (fra Domeneshop) med en gratisversjon av WordPress for publisering.

For betaling på arrangement har vi VIPPS og bruker Fiken for utsending av regninger, betaling og regnskap.

Reklame