Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Om orkesteret

Sagene Strykeorkester er et orkestertilbud til barn og ungdom i Bydel Sagene og andre bydeler i Oslo. Orkesteret er foreldredrevet og har profesjonelle lærere. Vi har både aspirant- og hovedorkester, og opptrer på ulike arrangementer. Orkesteret øver på Nordpolen skole på onsdag ettermiddag og undervisning for enkeltelever på mandag, onsdag og torsdag. Medlemmene får leie instrument i riktig størrelse, og får undervisning av lærere fra Oslo kulturskole.

Sagene strykeorkester har en lang historie. Vi ble stiftet 12. november 1934 som Bjølsen skoles pikeorkester. Da gutter etter hvert fikk bli med, ble navnet endret til Bjølsen strykeorkester. Orkesteret lå brakk en periode rundt 1990, men ble startet opp igjen i 1996 etter initiativ fra daværende rektor på Bjølsen skole og kulturkonsulenten i Bydel Sagene, Øivind Hartmann. De fant fram de gamle instrumentene, og fikk dem satt istand så de kunne brukes igjen. De første 25 årene våre er godt dokumentert hos Nasjonalbiblioteket. I 2020 endret vi navn for siste gang med bakgrunn i at vi ønsker å være hele bydelens orkester og med elever fra de fleste skolene i Bydel Sagene.

Inntektene til orkesteret kommer i hovedsak fra medlemskontingent og offentlig tilskudd via De unges orkesterforbund (UNOF), Oslo Musikkråd og Bydel Sagene.

Orkesteret har til enhver tid rundt 40 medlemmer hvorav alle unntatt de helt ferske elevene våre spiller enten i aspirantorkesteret eller hovedorkesteret.

Vedtekter for orkesteret.

Reklame