Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Øvetider

Orkesteret øver på onsdager, vanligvis fra kl. 17.

Lærerne har undervisning til elevene enkeltvis på mandag, onsdag og torsdag. Tidspunkt for den enkelte avtales med læreren for hvert skoleår.