Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Instrumentutlån

Orkesteret tilbyr utlån av fioliner og celloer tilpasset elevens alder. Vi har størrelser fra 1/8 til fulle størrelser. Lærerne vurderer dette sammen med elevene. Prisen for å leie instrument er 400 kroner for hvert semester.

Råd for å unngå skade på instrumentet

 • Pass godt på instrumentet – det er laget av svært tynt treverk og kan lett gå i stykker.
 • Ikke utsett instrumentet for store temperatursvingninger. Hvis instrumentet har vært ute i kulden, må det temperes sakte. La instrumentet ligge i kassen en stund etter at du har kommet inn, først med lukket kasse, så med åpen kasse før du spiller på det. Dette fordi rask oppvarming lager kondens som igjen kan skade instrumentet.
 • Ikke la instrumentet stå på varmekabler, nær varmekilder eller i direkte sollys, heller ikke rett under åpent vindu pga fare for sprekkdannelser.
 • Instrumentet oppbevares tryggest i kassen. Tenk deg godt om hvis du legger det fra deg andre steder – er det trygt?
 • Når det er sagt kan det på den andre side være fint om instrumentet kan ligge framme på et trygt sted i stuen. Kanskje dere kan lage en øvekrok der notestativ, noter og instrument står framme? Da vil øvingen lettere bli en del av dagens gjøremål.

Vedlikehold av instrumentet

 • Hårene i buen må settes inn med harpiks etter behov. Harpiks kan kjøpes i musikkforretninger, for eksempel Hornaas Musikk i Storgata 43. Det er ikke nødvendig med harpiks hver gang man spiller. Husk å tørke bort overskudd av harpiks fra strenger og fiolinen. Ha gjerne en myk fille liggende i kassen til dette formålet.
 • Hårene i buen skal alltid slakkes før buen legges tilbake i kassen. Dette gjøres ved å løsne skruen til man ser at trådene blir slappe. Unngå å ta på buehårene, dette fordi fett fra fingrene ødelegger buen. Hårene stammer forresten fra ekte hestehaler!
 • Hvis et hår løsner fra buen, skal dette ikke nappes ut, men klippes bort. Ellers løsner de andre hårene mye lettere.
 • Skulderpute/skumgummipute må tas av når fiolinen legge i kassen, ellers blir fiolinen klemt.

Forsikring

 • Hvis det skjer en skade på instrumentet, vurderer spillelærer om instrumentet trenger reparasjon hos instrumentmaker. Ved behov for reparasjon leverer og henter dere instrumentet på Hornaas Musikk i Storgata 43 (www.hornaas.no).
 • Alle medlemmene våre som låner instrument har instrumentforsikring gjennom orkesterets medlemskap i UNOF (De unges orkesterforbund).
 • Forsikring av instrument gjelder hele tiden, i hele verden, og dekker bl.a. skader på instrument og tilbehør (kasser, trekk og annet utstyr til instrumentet) for inntil NOK 50 000.
 • Det er en egenandel på 1000 kroner per skade. For mer informasjon om forsikringen og hva den dekker, se UNOFs forsikringsinfo.
 • Ingen skal utføre reparasjoner selv.

Instrumentansvarlig skal orienteres om alle skader.

Reklame